Bivråk Ormvråk

Bivråk – Naturhistoriska riksmuseet

25 apr. 2008 – Bivråk är något större och mer långvingad än ormvråk, som den liknar och är lätt att förväxla med. Halsen är utdragen, och det påtagligt lilla …

[PDF]Bilaga 3. Rapport Ekologigruppen

1 nov. 2010 – även observationer av bivråk och kungsfiskare som är rödlistade (VU). … rovfåglar noterades vid besöket i september (ormvråk, sparvhök, …

harmsundfoto: Bivråk

26 juni 2018 – Bivråk. En tidig morgon kom bivråken förbi. Landade i björken en kort stund och fortsatte sen jakten på mat. Upplagd av Anna-Lena Harmsund …

[DOC]Dalkarlsäng, 24-timmarsinventering 4 juni 2016 – Gärdsmygen

4 juni 2016 – 4 juni 2016. Komplett artlista (65 arter). sångsvan. kanadagås. kricka. gräsand. knipa. storlom. smådopping. storskarv. bivråk. ormvråk. havsörn.

PRO.se – Årsunda – Verksamhet/tider

… Rödvingetrast, Tornseglare x, Härmsångare, Tornfalk x, Taltrast, Bivråk x, Ormvråk x, Domherre x, Kungsfågel, Ärtsångare, Sädesärla, Stjärtmes.Totalt 42 arter …

Sträckräkning i Hittarp

Bivråk, 314, 394, 0, 0, 708. Brun glada, 1, 0 … Duvhök, 0, 0, 3, 0, 3. Sparvhök, 101, 488, 926, 122, 1637. Ormvråk, 39, 1017, 5424, 1579, 8059. Fjällvråk, 0, 1, 55 …

identifiering av rovfågel – 03. fågelidentifiering – Fågelskådning iFokus

22 apr. 2011 – 2 =Svår. Skulle kunna vara juvenil bivråk men är troligen en ormvråk. Tycker stjärten är för smal för att vara ormvråk och juvenila bivråkar är …

[PDF]Sydbottens Natur och Miljö r.f.

20 juni 2014 – Bivråk och ormvråk rör sig flitigt i området då de söker föda och förflyttar sig inom området på riskhöjd. Enligt inventeringen finns det minst 2 …

borgstena – Borbird

sparvuggla häckar här och även duvhök, spavhök, ormvråk, fiskgjuse, större …. Var i Ingeshult och letade efter Lärkfalken igen men det blev Bivråk, Ormvråk och …

Duvhök – Rovfåglar

Bivråk. Bivråk med getingbo. Brun Kärrhök. Brun Kärrhök hane · Brun Kärrhök hona. Duvhök. Duvhök. Fiskgjuse. Fiskgjuse vid bo · Fiskgjuse. Röd Glada.